Serie 4

Christiansfeld Kegleklub er ikke repræsenteret i Serie 4, men vil man følge stillingen for disse hold, gør man det ved et enkelt klik på dette link:

http://www.seniorkegler.dk/Stillingen2017-18/styled-20/page267.shtml