Serie 4

Christiansfeld Kegleklub er ikke repræsenteret i Serie 4, men vil man følge stillingen for disse hold, gør man det ved et enkelt klik på dette link:

http://www.seniorkegler.dk/Stilling2018-19/styled-29/page283.shtml