Serie 2 - Bogfinkerne - sølv 2014
Ketty og Leo Kjær, Henry Kristiansen, Gunnar Hansen og Ole Svendsen