Serie 3 - Skaderne - sølv 2014
Johannes Johansen, Peter Jessen, Birthe Jessen og Erik Grau