Serie 1 - Rågerne - sølv 2017
Henning og Ulla Jørgensen, Knud Erik Strandridder, Britta Jørgensen og Egon Møller Jensen (ikke med)