Kurd Hoffbech (th) fik en guldnål i Hammelev 2007. Det er Ejler Jespersen til venstre.