Aage Kristensen (tv) får overrakt guldnålen i Hammelev 2005