Guld til Solsortene i 2. division.
Heinz Schneider, Thea Kjelde, Ingrid Theisen, Asbjørn Kjelde og Knud Erik Strandridder (ikke til stede)