Generalforsamling 14. august 2018

Jørgen Skov og Ove Andresen - 10 år i bestyrelsen
Jørgen Skov og Ove Andresen - 10 år i bestyrelsen

Tirsdag den 14. januar 2018 blev der afholdt generalforsamling på Den Gamle Grænsekro, og omkring 120 var mødt op. Henning Rewitz blev valgt som ordstyrer, og på sikker vis guidede han forsamlingen gennem dagsordenen.

I sin beretning fortalte Asbjørn både om det, som var sket det forløbne år og nye tiltag. Han gjorde bl.a. opmærksom på, at medlemstallet på nuværende tidspunkt er nede på omkring 250, og for at få flere til at spille kegler, har bestyrelsen derfor besluttet at afholde en såkaldt ”Charmedag” den 8. september kl. 14.00 – 16.00 – sådan som det også fremgår af hjemmesiden under menuen ”Arrangementer”.

I sommerrens løb er der kommet nyt maskineri på bane 3 og 4, og næste sommer vil bane 1 og 2 også blive fornyet. Og så har bestyrelsen også lydisoleret med æggebakker nede ved keglerne, stolene er blevet repareret og kugleholderne er blevet pusset op og lakeret.

I år var Asbjørn og Ove på valg, og de blev genvalgt med klapsalver, og det samme gjaldt de to suppleanter, Kristian og Poul Erik. Som revisor blev Calle genvalgt, men da Leif Anker ønskede at trække sig før tid, så blev Laurids Christoffersen valgt for 1 år efter indstilling fra bestyrelsen.

Som noget nyt blev der lavet et turneringsudvalg, og her blev Emil Andersen valgt. Med i det udvalg er også Asbjørn, og meningen er den, at Emil på den måde skal følges med Asbjørn ned i kegleforeningens "maskinrum" og på den måde få indblik i de mange forskellige opgaver. Tanken er også den, at Emil skal køres i stilling og afløse Asbjørn, når han indenfor de næste par år går af som formand.

På generalforsamlingen overrakte Connie og Asbjørn en gave til Jørgen og Ove som en stor tak for de 10 år, de to har siddet i bestyrelsen. Lars Christiansen – halbestyreren – og Ingelise Ahrendtsen, som ikke var til stede, havde på forhånd fået et gavekort også som en stor tak for deres hjælpsomhed ved forskellige lejligheder.

Efter genralforsamlingen underholdt Annemarie Hessellund Beanland under temaet ”Firs, Fed og Færdig”, og det gjorde hun så glimrende og humoristisk, at én af de fremmødte dagen efter skrev på Facebook, at hun flere gange "lå flad af grin".