.

Bagerst fra venstre: Leif Krog, Emil Andersen, Leo Knudsen og Poul Erik Lassen.
Forrest fra venstre: Connie L. Nielsen, Ove Andresen og Aase Nielsen.
Bagerst fra venstre: Leif Krog, Emil Andersen, Leo Knudsen og Poul Erik Lassen. Forrest fra venstre: Connie L. Nielsen, Ove Andresen og Aase Nielsen.
Sven-Erik Ravn til venstre
Sven-Erik Ravn til venstre

 Generalforsamling og 25 års jubilæumsfest

Fredag den 12. august kunne Christiansfeld Kegleklub fejre sit 25 års jubilæum i forbindelse med den årlige generalforsamling på Den Gamle Grænsekro. Som formand for kegleklubben bød Emil Andersen velkommen til det, som virkelig blev en festlig aften for de næsten 120, som var mødt op trods sommervarmen.

Som de andre år blev Henning Rewitz valgt som ordstyrer, og derefter aflagde Emil beretning for det forgangne år, og her berørte han bl.a. det faldende medlemstal. Connie gennemgik regnskabet, hvor der de sidste par år er blevet tæret lidt på formuen, og derfor blev kontingentet sat op med 50 kr. til 450 kr. Ellers er der ikke meget at skrive om generalforsamlingen, hvor der var genvalg til alle poster.

Efter middagen blev jubilæet fejret, og her fortalte Asbjørn Kjelde om de 25 år i klubbens historie, og her fremhævede han særlig Albert Højgaard Jensen og hans store indsats for klubben. Til slut underholdt Sven-Erik Ravn os med sønderjysk humor, og det gjorde han virkelig så godt, at det satte gang lattermusklerne.