.

Æresbrev til Asbjørn Kjelde
Æresbrev til Asbjørn Kjelde
Diplom til Asbjørn Kjelde
Diplom til Asbjørn Kjelde

Generalforsamling den 10. august 2021

Så blev det endelig muligt at få afviklet generalforsamling i kegleklubben, og 144 af vore medlemmer var mødt op for at være med. Og hvor var dejligt at ses igen og hilse på hinanden med varme håndtryk og lille krammer. Emil bød velkommen, og derefter blev der serveret en stor og lækker wienerschnitzel, og efter spisningen var der hele to generalforsamlinger – og enhver ved hvorfor. Og som de andre år blev Henning Rewitz valgt som dirigent, og det gjorde han aldeles glimrende.

Under den første generalforsamling, som skulle være afholdt sidste år, var der følgende valg: Ove Andresen blev genvalgt til bestyrelsen, og Leo Knudsen blev valgt i stedet for Asbjørn Kjelde, som ikke ønskede genvalg. Som suppleanter blev Poul Erik Lassen og Kristian Grøn valgt, og Gerda Marcussen blev genvalgt som revisor.

Som afslutning på denne generalforsamling holdt Emil en rigtig god tale, hvor Asbjørn Kjelde blev hyldet for de mange år som formand, men mere om det senere under en menu, som jeg har kaldt for ”Hyldest til Asbjørn” – mindre kan næsten ikke gøre det. Ja, Thea som Asbjørns gode støtte fik også er par ord med på vejen i Emils glimrende tale.

Efterfølgende takkede Asbjørn for hyldesten og de pæne ord, udnævnelsen som æresmedlem og gaver. Som slutbemærkninger takkede Asbjørn af efter 13 år med følgende: "Det gik ikke så let med at komme på pension, som jeg havde planlagt, men nu er det sket. Jeg gik på broen efter Albert Højgård, og det var pærelet at ta' over, for der var orden i tingene, så det var bare at fortsætte og så efterhånden lægge på og trække fra.. Men nu slipper jeg rorpinden efter 13 år ved roret. Det har været 13 rigtig gode år, først og fremmest fordi der gennem alle årene har været en fantastisk opbakning omkring klubben af positive medlemmer. Ikke kun opbakning til klubben men også i høj grad til de enkelte 16 mands hold. Det skal I ha en stor tak for, det gør det meget lettere for os der sidder og trækker i trådene. Det har altid været en fornøjelse at se ind når jeg har haft et ærinde i hallen, altid fået en god snak og hvis jeg kom til kaffetid, og der var kage til overs, så kunne jeg jo ikke slippe. Og tak for det. Det har været spændende at være med til at holde klubben sejlende, for at blive i det maritime, og det er egentlig lykkedes rigtig godt, eks.vis havde vi i 2008 264 medlemmer, det samme som vi sluttede med sidste år.

Men formanden har jo kun én stemme af de fem der sidder i bestyrelsen, og det har heller aldrig været nødvendig med flere for at nå til enighed. Vi har altid kunnet tale os til rette om opgaverne. Og det gælder for alle der har været inde over.

Måske også derfor at møderne som regel trak ud. Jeg har altid afsat 2 timer, men vi har sjældent klaret det under 3. Verdenssituationen skal jo også ordnes. Her på det sidste har der også skullet afsættes tid til Aases æblekage.

Tak til jer alle sammen, tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Jeg gir trøstigt rorpinden videre til Emil, jeg er sikker på at han nok skal holde kursen fremad – men kursen, - ja hvem ved – nye folk nye skikke. Skal vi rejse os og udbringe et kegleleve for Christiansfeld Kegleklub. Christiansfeld Kegleklub længe leve: Hurra, hurra, hurra, kegler. Tak!"

På den anden generalforsamling fortsatte Henning Rewitz som dirigent, og her var der følgende valg til bestyrelsen: Emil Andersen, Aase Nielsen og Connie L. Nielsen. Som suppleanter blev Poul Erik Lassen og Leif Krog valgt, og Lauritz Christoffersen blev genvalgt som revisor. Emil takkede også Kristian Sølvsten Grøn både for arbejdet med hjemmesiden og som suppleant i bestyrelsen. Kristian takkede for den tid, han havde været med i arbejdet, noget, "jeg vil komme til savne" - føjede han til. Den 1. september flytter Birthe og Kristian til Korup ved Odense, men vil fortsat være medlemmer og af og til dukke op - i hvert fald til den årlige juleafslutning.

Efter mødet blev bestyrelsen konstitueret med Emil som formand, Leo Knudsen som næstformand, Connie som kasserer, Ove som sekretær og Aase som bestyrelsesmedlem. Det betyder ikke, at de to suppleanter, Poul Erik og Leif, så bare kan læne sig tilbage og køre på frihjul. Nej, der bliver også nok at gøre for dem i en stor og veldrevet forening, som jo kendetegner Christiansfeld kegleklub.

Men nyd nu de mange billeder fra aftenen og Emils tale til Asbjørn under menuen: Hyldest til Asbjørn. De to første billeder er æresbrev og diplom til Asbjørn.